山居百詠其七十一

山居孤迥在高崖,
嘯月吟風稱我壞。
堪歎世人全不省,
一輪真性永沉埋。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 071

Sơn cư cô quýnh tại cao nhai,
Khiếu nguyệt ngâm phong xưng ngã hoài.
Kham thán thế nhân toàn bất tỉnh,
Nhất luân chân tính vĩnh trầm mai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xa tít tận gành cao,
Ngâm gió gào trăng thoả chí ta,
Than thở người đời sao chẳng tỉnh,
Một vầng chân tánh mãi chìm xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên non chót vót tại gành cao
Trăng gió ngâm nga thoả biết bao
Than nỗi người đời đều chẳng tỉnh
Một vầng chân tính khuất nơi nào

11.00
Trả lời