16/06/2024 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 071
山居百詠其七十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:45

 

Nguyên tác

山居孤迥在高崖,
嘯月吟風稱我壞。
堪歎世人全不省,
一輪真性永沉埋。

Phiên âm

Sơn cư cô quýnh tại cao nhai,
Khiếu nguyệt ngâm phong xưng ngã hoài.
Kham thán thế nhân toàn bất tỉnh,
Nhất luân chân tính vĩnh trầm mai.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xa tít tận gành cao,
Ngâm gió gào trăng thoả chí ta,
Than thở người đời sao chẳng tỉnh,
Một vầng chân tánh mãi chìm xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 071