山居百詠其五十四

山居寥落道人家,
一種平懷度歲華。
飢喫金牛無米飯,
渴來便飲趙州茶。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 054

Sơn cư liêu lạc Đạo nhân gia,
Nhất chủng bình hoài độ tuế hoa.
Cơ khiết Kim Ngưu vô mễ phạn,
Khát lai tiện ẩm Triệu Châu trà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quạnh hiu cảnh Đạo gia,
Một tấm lòng vui ngày tháng qua,
Cơm pháp Kim Ngưu ăn đỡ đói,
Khát thôi lại uống Triệu Châu trà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi quạnh hiu vui cảnh Đạo
Cõi lòng thư thái tháng ngày qua
Kim Ngưu cơm pháp dùng khi đói
Lúc khát Triệu Châu có sẵn trà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời