23/10/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 054
山居百詠其五十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:20

 

Nguyên tác

山居寥落道人家,
一種平懷度歲華。
飢喫金牛無米飯,
渴來便飲趙州茶。

Phiên âm

Sơn cư liêu lạc Đạo nhân gia,
Nhất chủng bình hoài độ tuế hoa.
Cơ khiết Kim Ngưu vô mễ phạn,
Khát lai tiện ẩm Triệu Châu trà.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quạnh hiu cảnh Đạo gia,
Một tấm lòng vui ngày tháng qua,
Cơm pháp Kim Ngưu ăn đỡ đói,
Khát thôi lại uống Triệu Châu trà.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 054