山居百詠其四十一

山居包納太虛空,
萬象森羅盡在中。
左右逢原皆佛事,
不消棒喝不施功。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 041

Sơn cư bao nạp thái hư không,
Vạn tượng sâm la tận tại trung.
Tả hữu phùng nguyên giai Phật sự,
Bất tiêu bổng hát bất thi công.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gồm chứa cả hư không,
Muôn trượng đều bày trọn ở trong,
Khắp chốn hiện thành là việc Phật,
Chẳng cần gậy hét với ra công.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao chứa trọn cả hư không
Vạn tượng sum sê thảy ở trong
Chốn chốn chẳng đâu không việc Phật
Cần chi gậy thét với ra công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời