山居百詠其二十六

山居洒落任吟哦,
飯後茶來遣睡魔。
世上黃金何足貴,
一身安樂直錢多。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 026

Sơn cư sái lạc nhiệm ngâm nga,
Phạn hậu trà lai khiển thuỵ ma.
Thế thượng hoàng kim hà túc quý,
Nhất thân an lạc trực tiền đa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thư thả mặc ngâm nga,
Ma ngủ dẹp tan cậy chén trà,
Vàng nén trên đời đâu đã quý,
Một thân an lạc khó mua đa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi thư nhàn thoả sức ngâm
Chén trà quên ngủ lúc sau ăn
Trên đời vàng nén không coi quý
An lạc một thân thật đáng tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời