25/01/2021 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 026
山居百詠其二十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:16

 

Nguyên tác

山居洒落任吟哦,
飯後茶來遣睡魔。
世上黃金何足貴,
一身安樂直錢多。

Phiên âm

Sơn cư sái lạc nhiệm ngâm nga,
Phạn hậu trà lai khiển thuỵ ma.
Thế thượng hoàng kim hà túc quý,
Nhất thân an lạc trực tiền đa.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thư thả mặc ngâm nga,
Ma ngủ dẹp tan cậy chén trà,
Vàng nén trên đời đâu đã quý,
Một thân an lạc khó mua đa.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 026