山居百詠其二十

山居無物作生涯,
淡飯黃虀逐日埃。
富貴功名非我事,
得寬懷處且寬懷。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 020

Sơn cư vô vật tác sinh nhai,
Đạm phạn hoàng tê trục nhật ai.
Phú quý công danh phi ngã sự,
Đắc khoan hoài xứ thả khoan hoài.

 

Dịch nghĩa

Ở núi sinh nhai thiếu thốn nhiều thứ,
Cơm nhạt, cơm dưa muối cho qua ngày tháng.
Phú quý công danh không phải việc của ta,
Có cơ hội để khoan dung cho mọi người hãy mở lòng tha thứ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi làm ăn chẳng thuận dòng,
Cơm dưa, cơm nhạt chuyện ngày thường.
Công danh phú quý ta đâu hám,
Gặp hội bao dung sẵn mở lòng.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi không gì để sanh nhai,
Dưa muối cơm thô tạm qua ngày.
Phú quí công danh ta chẳng bận,
Được hồi thong thả mở lòng ngay.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi làm ăn chẳng có gì
Cơm dưa đạm bạc ấy thường khi
Công danh phú quí đâu màng đến
Lòng mở khoan hoà bỏ dại si

Chưa có đánh giá nào
Trả lời