28/05/2022 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 020
山居百詠其二十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/01/2011 10:49

 

Nguyên tác

山居無物作生涯,
淡飯黃虀逐日埃。
富貴功名非我事,
得寬懷處且寬懷。

Phiên âm

Sơn cư vô vật tác sinh nhai,
Đạm phạn hoàng tê trục nhật ai.
Phú quý công danh phi ngã sự,
Đắc khoan hoài xứ thả khoan hoài.

Dịch nghĩa

Ở núi sinh nhai thiếu thốn nhiều thứ,
Cơm nhạt, cơm dưa muối cho qua ngày tháng.
Phú quý công danh không phải việc của ta,
Có cơ hội để khoan dung cho mọi người hãy mở lòng tha thứ.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi làm ăn chẳng thuận dòng,
Cơm dưa, cơm nhạt chuyện ngày thường.
Công danh phú quý ta đâu hám,
Gặp hội bao dung sẵn mở lòng.
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 020