將赴益州題小園壁

歲窮惟益老,
春至卻辭家。
可惜東園樹,
無人也作花。

 

Tương phó Ích Châu đề tiểu viên bích

Tuế cùng duy ích lão,
Xuân chí khước từ gia.
Khả tích đông viên thụ,
Vô nhân dã tác hoa.

 

Dịch nghĩa

Năm hết chỉ làm già thêm tuổi,
Xuân đến lại từ biệt nhà để đi xa.
Thương cho cây cỏ trong khu vườn phía đông,
Không còn người nhưng vẫn ra hoa.


Khoảng năm 725, tác giả đang làm Lễ bộ thượng thư, được lệnh đi Ích Châu nhậm chức Đại đô đốc phủ trưởng sử.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm hết làm lão này thêm tuổi
Dáng xuân về lại phải đi xa
Thương cho cây cỏ vườn nhà
Không người thưởng thức vẫn ra hoa đều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm hết chỉ làm thêm tuổi già,
Xuân về từ biệt nhà đi xa.
Thương cho cây cỏ vườn đông ấy,
Người vắng xa nhà vẫn nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm qua tăng tốc tuổi già,
Xuân về từ biệt ngôi nhà đi xa.
Thương cây vườn cỏ đông nhà,
Vắng người nhưng vẫn nở hoa tươi màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm tàn thân lại thêm già
Xuân về cất bước đi xa não lòng
Thương sao cây cỏ vườn đông
Vắng người mà vẫn nở bông đầy cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Năm qua thêm tuổi tác,
Xuân đến lại xa nhà.
Đáng tiếc cây vườn cũ,
Không người cũng nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời