中秋對月

無雲世界秋三五,
共看蟾盤上海涯。
直到天頭天盡處,
不曾私照一人家。

 

Trung thu đối nguyệt

Vô vân thế giới thu tam ngũ,
Cộng khán thiềm bàn thướng hải nhai.
Trực đáo thiên đầu thiên tận xứ,
Bất tằng tư chiếu nhất nhân gia.

 

Dịch nghĩa

Trời thu đêm 15 không có mây,
Mọi người ngắm trăng lên từ chân trời mặt biển.
Trăng chiếu khắp mọi nơi,
Chưa từng chiếu riêng cho một nóc nhà nào.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rằm trung thu không mây không khói
Cùng ngắm trăng nhô khỏi chân trời
Trăng soi khắp chốn mọi nơi
Chưa từng thiên vị riêng soi nhà nào

tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hùng

Đêm trung thu chẳng mây mờ lối
Cùng ngắm trăng nơi đầu biển xa
In bóng nguyệt muôn nơi sáng tỏ
Không thiên vị chiếu một tư gia

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời thu rằm chẳng có mây,
Ngắm trăng từ phía bên nây biển trời.
Trăng soi chiếu khắp mọi nơi,
Chưa từng riêng chiếu riêng soi nhà nào.

34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Đêm rằm trời đẹp không mây
Chân trời mặt biển trăng đầy nhô lên
Trăng soi rọi gắp mọi miền
Chưa từng chỉ chiếu mái hiên một nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời