08/12/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu đối nguyệt
中秋對月

Tác giả: Tào Tùng - 曹松

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2014 13:02

 

Nguyên tác

無雲世界秋三五,
共看蟾盤上海涯。
直到天頭天盡處,
不曾私照一人家。

Phiên âm

Vô vân thế giới thu tam ngũ,
Cộng khán thiềm bàn[1] thướng hải nhai.
Trực đáo thiên đầu thiên tận xứ,
Bất tằng tư chiếu nhất nhân gia.

Dịch nghĩa

Trời thu đêm 15 không có mây,
Mọi người ngắm trăng lên từ chân trời mặt biển.
Trăng chiếu khắp mọi nơi,
Chưa từng chiếu riêng cho một nóc nhà nào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rằm trung thu không mây không khói
Cùng ngắm trăng nhô khỏi chân trời
Trăng soi khắp chốn mọi nơi
Chưa từng thiên vị riêng soi nhà nào
[1] Bàn đá cóc ngồi, chỉ mặt trăng. Theo truyền thuyết, trên mặt trăng có con cóc ngồi trên bàn đá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tùng » Trung thu đối nguyệt