Một cô gái thon thon
Cái váy trắng tròn tròn
Cái mũi đỏ

Càng thức nhiều trong đêm
Người cô càng ngắn thêm
Vì đau khổ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)