Một cô gái thon thon
Cái váy trắng tròn tròn
Cái mũi đỏ

Càng thức nhiều trong đêm
Người cô càng ngắn thêm
Vì đau khổ


Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)