- Chúng nó sắp đến rồi
Con chạy đi đâu vậy?
- Con quên mất vịt bông
Nó còn trong nhà ấy
Mẹ cho con vào lấy
Vịt nó khỏi bị bom!

mẹ chìa ngay vịt bông:
- Lần sau con phải nhớ!
thôi, con lui vào trong
kìa! Súng ta đã nổ!

chú vịt bông nho nhỏ
đã nấp kín trong hầm
bé con ôm vào lòng:
“Vịt bông ơi! Đừng sợ!”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970