15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 09:58

春晚書山家屋壁其一

柴門寂寂黍飯馨,
山家煙火春雨晴。
庭花濛濛水泠泠,
小兒啼索樹上鶯。

 

Xuân vãn thư sơn gia ốc bích kỳ 1

Sài môn tịch tịch thử phạn hinh,
Sơn gia yên hoả xuân vũ tình.
Đình hoa mông mông thuỷ linh linh,
Tiểu nhi đề tác thụ thượng oanh.

 

Dịch nghĩa

Trước cửa cây vắng lặng, cơm gạo mùa thơm lừng,
Nhà trên núi toả khói bếp, mưa xuân vừa tạnh.
Hoa trong sân còn đọng nước mưa, suối nghe chảy lanh canh,
Trẻ con khóc nhè đòi bắt chim oanh trên cây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cơm thơm lừng cửa cây vắng lặng
Mưa tanh rồi khói trắng vờn quanh
Hoa đọng nuớc, suối lanh canh
Trẻ con nhõng nhẽo, đòi oanh trên cành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa sài vắng vẻ ngát hương cơm
Xuân tạnh sườn non khói bếp vờn
Nước đọng sân hoa tuôn róc rách
Leo cành bắt sẻ dỗ cu con

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của idlehouse

Mùi cơm thơm, lắng rặng cây
Khói nhà trên núi tạnh ngày mưa xuân
Hoa long lanh, suối trong ngần
oanh rừng đang hót trẻ ai khóc đòi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa sài vắng lặng, cơm mùa thơm,
Mưa tạnh núi xuân khói bếp vươn.
Nước đọng sân hoa mưa róc rách,
Trẻ con nhè khóc đòi oanh vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cửa im, cơm gạo thơm lừng
Khói lam bếp toả, mưa dừng rơi nhanh
Hoa tươi, róc rách suối xanh
Trẻ khóc đòi bắt chim oanh trên cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời