Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 09:57

宿深村

行行一宿深村裏,
雞犬豐年鬧如市。
黃昏見客合家喜,
月下取魚戽塘水。

 

Túc thâm thôn

Hành hành nhất túc thâm thôn lý,
Kê khuyển phong niên náo như thị.
Hoàng hôn kiến khách hợp gia hỉ,
Nguyệt hạ thủ ngư hố đường thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Đi mãi thì cũng tới sâu trong xóm để xin ngủ qua đêm,
Năm nay được mùa nên gà gáy chó sủa náo nhiệt như ở xóm chợ.
Khách đến vào buổi chiều được người trong nhà chào đón vui vẻ,
Dưới trăng, họ tát nước lạch đặng bắt cá.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi vào mãi xóm sâu nhờ ngủ
Được mùa nên chó sủa gà kêu
Chủ mừng khách tới buổi chiều
Dưới trăng bắt cá để chiêu đãi người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi mãi thôn sâu ngủ trọ đêm
Được mùa gà chó tiếng đua chen
Hoàng hôn đón khách nhà hoan hỉ
Tát cá đêm trăng thếch đãi liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xóm sâu đi mãi trọ qua ngày,
Náo nhiệt được mùa xóm chợ nay.
Khách đến buổi chiều vui vẻ đón,
Dưới trăng tát cá đãi người ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời