Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 09:55

招友人宿

銀地無塵金菊開,
紫梨紅棗墮莓苔。
一泓秋水一輪月,
今夜故人來不來?

 

Chiêu hữu nhân túc

Ngân địa vô trần kim cúc khai,
Tử lê hồng tảo đoạ môi đài.
Nhất hoằng thu thuỷ nhất luân nguyệt,
Kim dạ cố nhân lai bất lai?

 

Dịch nghĩa

Đất bạc sạch không một hạt bụi, có hoa cúc vàng đang nở,
Có lê tía, táo hồng rụng trên sân rêu.
Có ao thu nước trong suốt, có vầng trăng tròn,
Vậy đêm nay ông bạn thân thiết có lại không nào?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất dọn sạch cúc đang độ nở
Đầy sân rêu lê tía, táo hồng
Có trăng tròn, có nước trong
Bạn thân có lại hay không đêm này?

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất sạch bụi không cúc nở vàng
Táo hồng lê tía rụng đầy sân
Nước thu trong vắt vầng trăng sáng
Người cũ đêm nầy biết đến không

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất bạc sạch không hoa cúc vàng,
Táo hồng lê tía, rụng sân tràn.
Ao thu trong suốt vầng trăng sáng,
Bạn thiết đêm này có lại chăng?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cúc vàng, đất sạch, bụi không
Trên sân rêu mọc táo hồng, lê xanh
Ao thu nước biếc trăng thanh
Cố nhân đêm có nhà tranh ghé vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời