27/10/2021 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc thâm thôn
宿深村

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 09:57

 

Nguyên tác

行行一宿深村裏,
雞犬豐年鬧如市。
黃昏見客合家喜,
月下取魚戽塘水。

Phiên âm

Hành hành nhất túc thâm thôn lý,
Kê khuyển phong niên náo như thị.
Hoàng hôn kiến khách hợp gia hỉ,
Nguyệt hạ thủ ngư hố đường thuỷ.

Dịch nghĩa

Đi mãi thì cũng tới sâu trong xóm để xin ngủ qua đêm,
Năm nay được mùa nên gà gáy chó sủa náo nhiệt như ở xóm chợ.
Khách đến vào buổi chiều được người trong nhà chào đón vui vẻ,
Dưới trăng, họ tát nước lạch đặng bắt cá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi vào mãi xóm sâu nhờ ngủ
Được mùa nên chó sủa gà kêu
Chủ mừng khách tới buổi chiều
Dưới trăng bắt cá để chiêu đãi người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Túc thâm thôn