Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2008 23:13

馬上作

柳岸花堤夕照紅,
風清襟袖轡璁瓏。
行人莫訝頻回首,
家在凝嵐一點中。

 

Mã thượng tác

Liễu ngạn hoa đê tịch chiếu hồng,
Phong thanh khâm tụ bí thông lung.
Hành nhân mạc nhạ tần hồi thủ,
Gia tại ngưng lam nhất điểm trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @ttvn.org

Chiều rực rỡ đê hoa bờ liễu
Gió reo vang tay áo giây cương
Quay đầu lại nhiều lần đừng lạ
Nhà bên kia trong khí núi lam

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bờ liễu đê hoa tối ánh hồng,
Áo đưa gió mát ngọc cương rung.
Người đi đừng ngại, bao lần ngoảnh,
Lam đọng, nhà ai một điểm lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đê hoa bờ liễu ánh hồng
Gió đưa tay áo ngọc rung rộn ràng
Người đi thôi chớ ngoảnh nhìn
Màu lam còn đọng một vùng nhà ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều chiếu trên đê hoa liễu
Ngọc dây cương, gió nhiễu áo dài
Người đi đầu cứ quay hoài
Nhà còn một điểm giữa nơi sương mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bờ đê hoa liễu nắng chiều buông
Áo lộng gió đùa tiếng ngọc cương.
Đừng lạ người đi nhiều lượt ngoảnh
nhìn nhà chấm nhỏ giữa làn sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đê hoa bờ liễu ánh chiều hồng,
Gió mát áo đưa rung ngọc thông.
Người đi đừng ngại, nhiều lần ngoảnh,
Sương đọng tại nhà một điểm lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời