舟中獨坐

江國更初月上船,
吹篷風冷不成眠。
可堪多病逢佳景,
獨對寒燈思渺然。

 

Chu trung độc toạ

Giang quốc canh sơ nguyệt thướng thuyền,
Xuy bồng phong lãnh bất thành miên.
Khả kham đa bệnh phùng giai cảnh,
Độc đối hàn đăng tứ diểu nhiên.

 

Dịch nghĩa

Sông nước canh sơ trăng lên thuyền,
Gió lạnh thổi mái thuyền làm giấc ngủ không thành.
Bị bệnh nhiều lại gặp cảnh đẹp,
Một mình trước đèn lạnh mà suy nghĩ xa xăm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thuyền con một mảnh dưới trăng thanh,
Gió lạnh thổi qua giấc chẳng thành.
Nhiều bệnh nào ai chê cảnh đẹp,
Trước đèn cô độc nghĩ loanh quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu canh sông nước trăng lên
Vi vu bấc lạnh khôn yên giấc nồng
Bệnh nhiều cảnh đẹp chạnh lòng
Đèn con đối bóng rối bòng tâm tư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Dưới trăng, sông vắng, bước lên thuyền,
Gió lạnh thổi hoài, ngủ chẳng yên,
Lắm bệnh, gặp đây nhiều cảnh đẹp,
Một mình, một bóng nghĩ liên miên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Canh đầu sông nước lên thuyền,
Mái thuyền gió lạnh khôn yên mộng vàng.
Bịnh nhiều cảnh đẹp vô ngần,
Một mình đối diện đèn hàn suy tư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đầu canh, trăng sáng, bước lên thuyền,
Gió lạnh thổi hoài giấc chẳng yên.
Lắm bệnh gặp đây nhiều cảnh quý,
Trước đèn vắng vẻ nghĩ triền miên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời