Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2011 00:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2012 08:43

舊歌姬

織錦坊頭是妾家,
此生起料誤簪釵。
捧裝舊例宣妃院,
按拍新傳吏部歌。
桑海幾回驚入夢,
裙釵無計漫隨波。
不知蓮瑞宮前月,
年去年來號若何。

 

Cựu ca cơ

Chức Cẩm phường đầu thị thiếp gia,
Thử thân khởi liệu ngộ trâm thoa.
Phủng trang cựu lệ Tuyên phi viện,
Án phách tân truyền Lại bộ ca.
Tang hải kỷ hồi kinh nhập mộng,
Quần thoa vô kế mạn tuỳ ba.
Bất tri Liên Thuỵ cung tiền nguyệt,
Niên khứ niên lai hiệu nhược hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Phường Chức Cẩm nhà em ở đó
Vẻ trâm thoa sao lỡ duyên này
Cung Tuyên ngày nọ dâng khay
Giờ sang bộ Lại, bạn bầy cầm ca
Mộng dâu bể xót xa bao độ
Phận cầm thoa sóng vỗ gió đưa
Bóng trăng Liên Thuỵ năm xưa
Trải bao năm tháng bây giờ ra sao?


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX), NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu phường Chức Nữ vốn nhà em
Trâm lược sao đành để lỡ duyên
Nay phận cầm ca nơi bộ Lại
Xưa từng hầu hạ chốn cung Tuyên
Mộng kinh mấy độ cơn dâu bể
Sóng vỗ khôn lường cuộc biến thiên
Liên Thuỵ trước cung trăng dọi bóng
Đổi dời nay đã trót bao niên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu phường Chức Cẩm ấy nhà em,
Sao nỡ lược trâm làm lỡ duyên.
Ngày nọ Cung Tuyên từng hầu hạ,
Nay sang bộ Lại, bạn cầm ca.
Mộng dâu bể xót xa thay đổi,
Sóng vỗ phận quần thoa gió đưa.
Liên Thuỵ biết đâu trăng dọi trước,
Tháng năm qua đó giờ ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời