30/06/2022 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cựu ca cơ
舊歌姬

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2011 00:41

 

Nguyên tác

織錦坊頭是妾家,
此生起料誤簪釵。
捧裝舊例宣妃院,
按拍新傳吏部歌。
桑海幾回驚入夢,
裙釵無計漫隨波。
不知蓮瑞宮前月,
年去年來號若何。

Phiên âm

Chức Cẩm phường đầu thị thiếp gia,
Thử thân khởi liệu ngộ trâm thoa.
Phủng trang cựu lệ Tuyên phi viện,
Án phách tân truyền Lại bộ ca.
Tang hải kỷ hồi kinh nhập mộng,
Quần thoa vô kế mạn tuỳ ba.
Bất tri Liên Thuỵ cung tiền nguyệt,
Niên khứ niên lai hiệu nhược hà.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Phường Chức Cẩm nhà em ở đó
Vẻ trâm thoa sao lỡ duyên này
Cung Tuyên ngày nọ dâng khay
Giờ sang bộ Lại, bạn bầy cầm ca
Mộng dâu bể xót xa bao độ
Phận cầm thoa sóng vỗ gió đưa
Bóng trăng Liên Thuỵ năm xưa
Trải bao năm tháng bây giờ ra sao?
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX), NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Cựu ca cơ