Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 15:36

過商山

雨暗商山過客稀,
路傍孤店閉柴扉。
卸鞍良久茅簷下,
待得巴人樵采歸。

 

Quá Thương Sơn

Vũ ám Thương Sơn quá khách hy,
Lộ bàng cô điếm bế sài phi.
Tá an lương cửu mao diêm hạ,
Đãi đắc Ba nhân tiều thái quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa phủ Thương Sơn người qua lại ít
Quán lẻ bên đường đóng cửa im re
Yên tháo dưới hiên dừng chân suốt buổi
Chờ đợi người Ba đốn củi trở về

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa mờ núi Thương người thưa vắng
Quán bên đường đã đóng cửa cây
Tháo yên dưới mái cỏ dầy
Chờ tiều phu xứ Ba đây trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ít khách núi Thương mưa ám che
bên đường quán đóng cửa im re.
Tháo yên lâu dưới gian nhà cỏ
chờ đợi tiều phu Thục trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương Sơn mưa phủ khách thưa
Bên đường quán lẻ cửa vừa cài then
Dưới thềm ngựa đã tháo yên
Đợi người gánh củi đang men lối về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời