Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/07/2010 22:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 26/07/2010 22:53

嘗甘

故鄉音信斷,
楚澤飽霜柑。
安得衡陽雁,
隨風更向南。

 

Thường cam

Cố hương âm tín đoạn,
Sở trạch bão sương cam.
An đắc Hành Dương nhạn,
Tuỳ phong cánh hướng nam.

 

Dịch nghĩa

Tin tức quê nhà vắng bặt,
Ở nơi chằm nước Sở nếm no cam mùa đông.
Ước gì đàn nhạn núi Hành Dương,
Thuận gió bay về phương Nam.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Quê nhà tin tức bặt,
Chằm Sở nếm no cam.
Ước được như đàn nhạn,
Vượt Hành Dương về Nam.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Quê hương vắng bặt tin chờ,
Vùng đầm đất Sở chén no cam đường.
Ước chi cánh nhạn Hành Dương,
Lại bay theo gió về phương Nam nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quê nhà tin tức đứt
Đông, bến Sở nếm cam
Hành Dương sao nhờ nhạn
Thuận gió, ngược về Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vắng im tin tức quê nhà,
Nơi đầm nước Sở nếm no cam đường.
Ước gì như nhạn Hành Dương,
Thuận bay mùa gió về phương Nam nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê nhà tin tức bặt
Đầm Sở nếm cam ngon
Ước gì như lũ nhạn
Thuận gió hướng về nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời