靈江夜渡

新月潮猶小,
微風水自平。
魚燈不知處,
煙際棹歌聲。

 

Linh giang dạ độ

Tân nguyệt triều do tiểu,
Vi phong thuỷ tự bình.
Ngư đăng bất tri xứ,
Yên tế trạo ca thanh.

 

Dịch nghĩa

Trăng mới hiện nước còn nhỏ
Gió nhẹ nước phẳng in
Đèn nhà chài không rõ ở nơi nao
Trong đám khói (sương) có tiếng hát chèo đò

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trăng hiện, triều còn nhỏ
Gió nhẹ, nước lặng thường
Đâu lửa đèn chài nhỉ?
Ca chài trong khói sương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió nhẹ nước vẫn lặng
Trăng mọc triều chưa to
Đèn chài nơi nào thắp
Trong sương ca chèo đò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng mới hiện ra nước nhỏ lên,
Gió hiu nước phẳng trời in nền,
Đèn chài không rõ nơi nào thắp,
Sương sớm ca chèo vẳng tiếng rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng mọc triều mới ló
Gió nhẹ nước lặng yên
Đèn chài đâu chẳng biết
Ca chèo vang sương đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời