野溪渡

細雨埋前路,
飛花斷野橋。
小童簑笠宿,
孤艇隔鸂招。

 

Dã Khê độ

Tế vũ mai tiền lộ,
Phi hoa đoạn dã kiều.
Tiểu đồng thoa lạp túc,
Cô đỉnh cách khê chiêu.

 

Dịch nghĩa

Mưa bụi lấp nơi đường trước
Hoa bay chận cái cầu giữa đồng
Cậu bé (đưa đò) lăn tơi nón nằm ngủ
Có một cái đò cách sông phải kêu


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trước đường mưa bụi mịt mù,
Hoa bay ngang cống chẳng chừa lối đi.
Cậu đồng tơi nón nằm lì,
Cách sông có một đò kia gọi hoài.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa bụi che con đường phía trước
Hoa rụng bay ngang cắt cầu quê
Tớ trai áo lá nón mê
Bên bờ vẫy gọi đò về bên đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lất phất trên đường mưa bụi bay
Cầu thôn lả tả cánh hoa lay
Bé trai tơi nón lăn ra ngủ
Gọi mãi sang đò cũng chẳng hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấp nơi đường trước bụi mưa bay,
Hoa rụng cầu đồng chặn cống dài.
Cậu bé đưa đò tơi nón ngủ,
Cách sông kêu mãi đò không hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời