28/06/2022 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh giang dạ độ
靈江夜渡

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2008 20:24

 

Nguyên tác

新月潮猶小,
微風水自平。
魚燈不知處,
煙際棹歌聲。

Phiên âm

Tân nguyệt triều do tiểu,
Vi phong thuỷ tự bình.
Ngư đăng bất tri xứ,
Yên tế trạo ca thanh.

Dịch nghĩa

Trăng mới hiện nước còn nhỏ
Gió nhẹ nước phẳng in
Đèn nhà chài không rõ ở nơi nao
Trong đám khói (sương) có tiếng hát chèo đò

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trăng hiện, triều còn nhỏ
Gió nhẹ, nước lặng thường
Đâu lửa đèn chài nhỉ?
Ca chài trong khói sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Linh giang dạ độ