08/12/2021 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường cam
嘗甘

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/07/2010 22:32

 

Nguyên tác

故鄉音信斷,
楚澤飽霜柑。
安得衡陽雁,
隨風更向南。

Phiên âm

Cố hương âm tín đoạn,
Sở trạch bão sương cam[1].
An đắc hành dương nhạn,
Tuỳ phong cánh hướng nam.

Dịch nghĩa

Tin tức quê nhà vắng bặt,
Ở nơi chằm nước Sở nếm no cam mùa đông.
Ước gì đàn nhạn núi Hành Dương,
Thuận gió bay về phương Nam.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Quê nhà tin tức bặt,
Chằm Sở nếm no cam.
Ước được như đàn nhạn,
Vượt Hành Dương về Nam.
Nguồn:
1. Vân Lâm Nguyễn tộc - Lý triều hậu duệ, Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản - Cuộc đời và thơ văn, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội và 110 năm ngày mất Hoàng Giáp Nguyễn Tư Giản, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 2001.
2. Phạm Thiều - Đào Phương Bình (chủ biên), Thơ đi sứ, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB KHXH, Hà Nội, 1993.
[1] Nguyên chú: Ở nước nhà, các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương có loại cam ngọt, theo lệ cứ mùa đông thuyền trạm đem tiến. Hôm đó tôi cũng theo người bộc phu lên bờ mua mấy quả cam, đem về thuyền sứ bộ bổ ăn thấy ngon, sực nhớ lại cam của nước nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Thường cam