陪冰壺相公遊春江(三春媚煙景)

三春媚煙景,
一棹擊滄浪。
習氣俱湖海,
憂心只廟堂。
清詩魚鳥共,
佳句芷蘭香。
興盡中流返,
山間日己黃。

 

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh)

Tam xuân mị yên cảnh,
Nhất trạo kích Thương lương.
Tập khí câu hồ hải,
Ưu tâm chỉ miếu đường.
Thanh thi ngư điểu cộng,
Giai cú chỉ lan hương.
Hứng tận trung lưu phản,
Sơn gian nhật dĩ hoàng.

 

Dịch nghĩa

Tiết xuân mơn trớn cảnh khói mây,
Một mái chèo khua làn sóng xanh.
Khí cốt đã thành thói quen sống cùng hồ hải,
Tấm lòng lo lắng chỉ ở miếu đường.
Thơ thanh nhã, chung cùng chim cá,
Câu đẹp toả hương cùng hoa chỉ hoa lan.
Hứng đã hết từ giữa dòng trở lại,
Trên núi mặt trời đã úa vàng.


Băng Hồ tướng công tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tháng ba trời mây khói
Chèo quế lướt trường giang
Chí khí theo hồ hải
Tâm can ở miếu đường
Ý thơ gồm cảnh vật
Lời chữ ngát trầm hương
Đủ hứng chèo quay lại
Sườn non ánh xế vàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cảnh khói mây xuân thật mịn màng,
Chèo khua làn biếc nhẹ lâng lâng.
Thói quen đều ở nơi hồ hải.
Dạ thắm riêng lo việc miếu đường.
Thơ nhã, cá chim cùng thưởng vị,
Câu hay, lan chỉ nức đưa hương.
Giữa dòng hứng cạn quay thuyền lại,
Bóng ác non tây đã úa vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Cảnh khói xuân rỡ ràng
Khuấy chèo dòng Thương lang
Thói quen rong hồ hải
Dạ thắm lo miếu đường
Thơ hay mê chim cá
Văn đẹp nhuốm hương lan
Hứng tàn, thuyền quay lại
Sườn non, bóng ác vàng


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiết xuân đượm nét khói mây
Chèo khua dòng biếc thoả say tấm lòng
Hải hồ quen tính thong dong
Tâm can lo chuyện miếu đường chưa quên
Thơ hay bạn với cá chim
Lời hoa thơm ngát tựa hương lan rừng
Hứng tan quay lái giữa dòng
Sườn non bóng nắng úa vàng trời tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết xuân mơn trớn cảnh sương mây,
Một mái chèo khua làn sóng đầy.
Hồ hải thói quen cùng khí cốt,
Tấm lòng lo lắng miếu đường đây.
Chung cùng chim cá thơ thanh nhã,
Câu đẹp lan hoa hương nức đưa.
Hứng hết giữa dòng đã trở lại,
Mặt trời trên núi xế non tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết xuân mơn trớn sương mây,
Chèo khua một mái làn đầy sóng xanh.
Hải hồ quen thói đã thành,
Tấm lòng lo lắng quẩn quanh miếu đường.
Chung cùng chim cá cảnh vườn,
Cùng hoa câu đẹp nức hương lan rừng.
Hứng xuân đã hết giữa dòng,
Mặt trời trên núi tây non xế tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời