走以多事,未即陪昆山遊,感念之深,因成八句律二首,一以頌廟堂之暇而有閒適之趣,一以寫胸懷之素而播歌詠之聲,因錄呈清虛洞主其一

朔吹稜稜戒敝裘,
廟堂心事蹟林丘。
虞庭已作來儀鳳,
傅野聊還濟巨舟。
雲衲細參黃糱話,
霞心高揖赤松遊。
憑將繡句鐫山骨,
紹慶元功鎮諒州。

 

Tẩu dĩ đa sự, vị tức bồi Côn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành bát cú luật nhị thủ, nhất dĩ tụng miếu đường chi hạ nhi hữu nhàn thích chi thú, nhất dĩ tả hung hoài chi tố nhi bá ca vịnh chi thanh, nhân lục trình Thanh Hư động chủ kỳ 1

Sóc xuý lăng lăng giới tệ cầu,
Miếu đường tâm sự tích lâm khâu.
Ngu đình dĩ tác lai nghi phượng,
Phó dã liêu hoàn tế cự châu.
Vân nạp tế tham Hoàng Nghiệt thoại
Hà tâm cao ấp Xích Tùng du.
Bằng tương tú cú tuyên sơn cốt,
Thiệu Khánh nguyên công trấn Lạng Châu.

 

Dịch nghĩa

Gió bắc vun vút đe doạ áo cầu rách,
Lòng dạ ở miếu đường, mà dấu chân ở rừng núi.
Đã làm chim phượng đến múa ở sân nhà Ngu,
Rồi lại về Nội Phó, chèo thuyền lớn qua sông.
Áo nạp như mây, tụng niệm lời kinh Hoàng Nghiệt.
Lòng son tựa ráng, chắp tay theo tiên Xích Tùng.
Hãy đem lời đẹp khắc vào sông núi,
Vị nguyên huân đời Thiệu Khánh trấn giữ Lạng Châu.


Thanh Hư động chủ tức Trần Nguyên Đán, bố vợ của tác giả.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió bấc ào ào xé rách y
Miếu đường tạc dạ, dấu rừng ghi
Sân triều đã soạn chương nghi phượng
Thuyền lớn giúp dân vượt sóng về
Hỏi kỹ aó mây Hoàng Nghiệt niệm
Lòng nào cùng ráng Xích Tùng đi
Hãy đem lời đẹp ghi trên núi
Thiệu Khánh, Lạng Châu tổ trấn trì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bắc ào ào áo rách bâu,
Lòng nơi đường miếu chân rừng sâu.
Sân Ngu làm phượng hoàng ca múa,
Nội Phó về chèo thuyền vượt sông.
Hoàng Nghiệt tụng kinh mây Áo nạp.
Xích Tùng tựa ráng cái lòng son.
Hãy đem lời đẹp ghi sông núi,
Thiệu Khánh nguyên huân trấn Lạng Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bấc làm cho áo rách bâu,
Miếu đường lòng dạ rừng sâu chân người.
Sân Ngu làm phượng múa rồi,
Lại về Nội Phó thuyền bơi vượt ngàn.
Tụng kinh, Áo nạp, Nghiệt Vàng.
Lòng son tựa ráng Xích Tùng bát tiên.
Đẹp lời sông núi hãy đem,
Nguyên huân Thiệu Khánh trấn miền Lạng Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời