Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:17

贈司徒元旦

我是當年棄物,
公非大廈奇才。
會取一般老病,
田園早辨歸來。

 

Tặng tư đồ Nguyên Đán

Ngã thị đương niên khí vật,
Công phi đại hạ kỳ tài.
Hội thủ nhất ban lão bệnh,
Điền viên tảo biện quy lai.

 

Dịch nghĩa

Tôi nay vào hạn bỏ đi,
Ông chẳng phải người tài của thiên hạ.
Cùng một phường già nua bệnh tật cả,
Cảnh ruộng vườn nên sớm lùi về.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tôi nay vào hạn vất đi rồi,
Ông chẳng thế gian bậc kỳ tài.
Cùng bọn già nua suy yếu cả,
Điền viên sớm liệu thoái về thôi.


Bản dịch trong "Đại Việt sử ký toàn thư".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nay tôi vào hạng bỏ rồi
Còn ông đâu bậc kỳ tài thế gian
Già nua bệnh tật một phường
Sao không sớm liệu về vườn cho xong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời