24/10/2021 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh)
陪冰壺相公遊春江(三春媚煙景)

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:20

 

Nguyên tác

三春媚煙景,
一棹擊滄浪。
習氣俱湖海,
憂心只廟堂。
清詩魚鳥共,
佳句芷蘭香。
興盡中流返,
山間日己黃。

Phiên âm

Tam xuân mị yên cảnh,
Nhất trạo kích Thương lương[1].
Tập khí câu hồ hải,
Ưu tâm chỉ miếu đường.
Thanh thi ngư điểu cộng,
Giai cú chỉ lan hương.
Hứng tận trung lưu phản,
Sơn gian nhật dĩ hoàng.

Dịch nghĩa

Tiết xuân mơn trớn cảnh khói mây,
Một mái chèo khua làn sóng xanh.
Khí cốt đã thành thói quen sống cùng hồ hải,
Tấm lòng lo lắng chỉ ở miếu đường.
Thơ thanh nhã, chung cùng chim cá,
Câu đẹp toả hương cùng hoa chỉ hoa lan.
Hứng đã hết từ giữa dòng trở lại,
Trên núi mặt trời đã úa vàng.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tháng ba trời mây khói
Chèo quế lướt trường giang
Chí khí theo hồ hải
Tâm can ở miếu đường
Ý thơ gồm cảnh vật
Lời chữ ngát trầm hương
Đủ hứng chèo quay lại
Sườn non ánh xế vàng
Băng Hồ tướng công tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Là khúc sông mà Khổng Tử thường tắm giặt, hoặc khúc sông mà Khuất Nguyên thường tắm giặt. Ý nói gột rửa cho sạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang (Tam xuân mị yên cảnh)