題玄天寺

仙家一簇聳雲岑,
路入煙蘿窅窱深。
樹影長年圍古澗,
花枝清午囀幽禽。
官閒我得修身訣,
老去天知學道心。
若見赤松憑寄語,
佳遊何日果幽尋。

 

Đề Huyền Thiên tự

Tiên gia nhất thốc tủng vân sầm,
Lộ nhập yên la yểu điệu thâm.
Thụ ảnh trường niên vi cổ giản,
Hoa chi thanh ngọ chuyển u cầm.
Quan nhàn ngã đắc tu thân quyết,
Lão khử thiên tri học đạo tâm.
Nhược kiến Xích Tùng bằng ký ngữ,
Giai du hà nhật quả u tầm.

 

Dịch nghĩa

Một toà nhà tiên cao ngất từng mây,
Đường vào chốn giây leo khói phủ sâu thăm thẳm.
Bóng cây quanh năm vây dòng suối cũ,
Buổi trưa thanh vắng, trên cành hoa vắng tiếng chim líu lo.
Quan nhàn hạ, ta tìm được bí quyết tu thân.
Già đi rồi, lòng học đạo đã có trời biết.
Nếu thấy vị tiên Xích Tùng, nhờ nhắn một lời,
Đến ngày nào mới thật có cuộc chơi hứng thú ở chốn thanh vắng.


Chùa Huyền Thiên cổ tự nằm ở phía nam giữa lưng núi Phượng Hoàng, thuộc khu dân cư Trại Sen, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chùa được xem là một trong tám di tích thuộc “Chí Linh bát cổ”. Tư­ơng truyền Huyền Thiên th­ượng đế đã giáng hạ luyện đan tại đây. Sau này Huyền Vân cư­ sĩ, ng­ười huyện Chí Linh đến đây luyện thuốc trường sinh vào thời nhà Trần. Trong sách Chí Linh phong vật chí có viết: “Động Huyền Thiên ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh. Thế núi tuy hẹp nhưng quần sơn cùng lập, hai cánh giương ra như­ loan liệng ph­ượng múa, cũng là một cảnh trí thanh quang vậy”. Cũng chính đặc điểm này mà chùa Huyền Thiên còn có tên là Động cổ Vân Tiên.

Xưa, khi vua Trần Thánh Tông thăm động Huyền Thiên đã đề thơ ở đây. Vua Trần Nhân Tông, Thiền sư­ Pháp Loa, và Thiền sư Huyền Quang cũng thường qua lại chùa này. Nơi ở ẩn của Chu Văn An cách động Vân Tiên gần 1km về phía bắc, sinh thời ông thường xuyên đến thăm nơi đây. Trần Nguyên Đán cũng nhiều lần đến thăm động Vân Tiên và đã có bài thơ Huyền Thiên tử cực cung. Một lần Nhị Khê (Nguyễn Phi Khanh) cũng dạo chơi đến nơi đây, xúc động tr­ước cảnh đẹp, không khí yên bình, thanh tịnh của chùa Huyền Thiên, ông đã làm thơ đề chùa Huyền Thiên.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nhà tiên một khóm, vút non tiên,
Khói phủ đường vô vắng vẻ thêm.
Cổ thụ quanh năm vây bọc suối,
Cành hoa giữa ngọ, líu lo chim.
Tuổi già học đạo trời hằng biết,
Quan rảnh trau mình, tớ vững tin.
Nếu gặp Xích Tùng xin nhắn nhủ,
Thú chơi thanh nhã hẹn nhau tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhà tiên một cụm vút mây cao
Khói phủ thâm u khắp lối vào
Cây rợp quanh năm vây suối cổ
Cành hoa trưa vắng tiếng chim chào
Quan nhàn tìm được"tu thân pháp"
Già lão trời hay học đạo sao
Nếu thấy Xích Tùng nhờ nhắn nhủ
Thú chơi tìm chốn đẹp ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà tiên một điện ngất từng mây,
Khói phủ đường vào thăm thẳm thay!
Cổ thụ quanh năm vây suối cũ,
Cành hoa trưa nắng vắng chim bay.
Quan tu nhàn hạ tìm bí quyết,
Lòng đạo già rồi trời đất hay,
Nếu gặp Xích Tùng nhờ nhắn gửi,
Thú nơi thanh vắng buổi nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời