山寺(野寺殘僧少)

野寺殘僧少,
山園細路高。
麝香眠石竹,
鸚鵡啄金桃。
亂石通人過,
懸崖置屋牢。
上方重閣晚,
百里見秋毫。

 

Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)

Dã tự tàn tăng thiểu,
Sơn viên tế lộ cao.
Xạ hương miên thạch trúc,
Anh vũ trác kim đào.
Loạn thạch thông nhân quá,
Huyền nhai trí ốc lao.
Thượng phương trùng các vãn,
Bách lý kiến thu hào.

 

Dịch nghĩa

Chùa nơi đồng quê tàn tạ, có ít sư,
Vườn trên núi đường nhỏ đi lên cao.
Con chồn hương ngủ dưới trúc bên tảng đá,
Chim anh vũ mổ trái đào chín vàng.
Đá nằm ngổn ngang trên lối đi của người,
Sườn núi chênh vênh cất nhà thật mất công.
Buổi chiều, từ căn gác lồng nơi thượng phương,
Có thể nhìn thấy sợi tơ mùa thu xa trăm dặm.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chùa quê tàn, sư vắng,
Vườn núi, lối nhỏ cao.
Chồn hương ngủ dưới trúc,
Anh vũ mổ trái đào.
Sườn giốc cất nhà khó,
Lởm chởm đá, lối vào.
Tơ trời xa ngàn dặm.
Thấy rõ từ gác chiều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chùa quê hoang, tăng ni ít ỏi,
Vườn núi cao đường lối li ti.
Xạ hương ngủ, trúc li bì,
Kim đào vẹt đến chỉ vì miếng ăn.
Đá lô nhô dưới chân, người bước,
Nhà cheo leo mắc tít vách cao,
Chùa trên đỉnh núi vào chiều,
Trăm dặm nhìn rõ tơ hào lông thu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa đồng quê ít sư, tàn tạ
Vườn trên cao, đường nhỏ tí teo
Chồn hương dưới trúc ngủ vùi
Chim anh vũ mổ trái đào vàng tươi
Đá ngổn ngang chắn người qua lại
Nhà chênh vênh trở ngại khi xây
Buổi chiều từ gác phòng trai
Thấy xa trăm dặm tơ trời mùa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chùa ít sư tàn tạ
Vườn núi đường nhỏ cao
Chồn hương ngủ trúc đá
Chim vẹt mổ trái đào.
Lối vào đá lú nhú
Cất nhà sườn núi treo
Chiều từ am sư ngụ
Trăm dặm thấy tơ thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa quê tàn tạ, ít sư,
Vườn non đường nhỏ từ từ lên cao.
Chồn hương ngủ dưới trúc đào,
Chim anh vũ mổ đào bao chín vàng.
Lối đi nằm đá ngổn ngang,
Chênh vênh sườn núi cất trang khó trồng.
Thượng phương căn gác chiều lồng,
Đứng đây nhìn thấy tơ hồng thu xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời