Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
6 bài thơ
Tạo ngày 22/04/2011 19:36 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/04/2011 03:10 bởi Vanachi
Nguyễn Huy Oánh 阮輝瑩 (1713-1789) là tác giả quan trọng trong dòng văn Nguyễn Huy ở Trường Lưu, Hà Tĩnh (nay thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông trước tác phong phú, trong đó có các sáng tác thuộc thể loại từ.

Sáng tác từ của Nguyễn Huy Oánh hiện còn 9 bài viết theo 8 điệu, nằm trong mục “thi dư” thuộc sách Thạc Đình di cảo (ký hiệu A.3135) do cháu nội tác giả là Nguyễn Huy Vinh (1770-1818) sưu tập, không ghi niên hiệu, tựa, bạt. Sách chép tất cả 150 đơn vị tác phẩm, phân làm 2 quyển: quyển 1 chép về thơ, thi dư (một tên gọi khác của từ), tạp trước; quyển 2 chép các thể loại như phú, khải, biện, luận, kí, tựa, dẫn, tạp trước. Phần sáng tác từ thuộc quyển 1, phần “thi dư”, gồm các bài:
1. Tuế sơ diệu vũ, làm theo điệu Hạ thánh triều
2. Trường An xuân nhật, điệu Hạ…