Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2012 17:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/07/2012 17:59

Trải xem thế giới khắp ba nghìn
Đòi một là đây chốn Tượng Thiên
Ánh ỏi chim ca vang tiếng kệ
Nhặt khoan suối hát tỏ rừng Thiền
Kho phong nguyệt càng lưu loát
Thói phàm trần chẳng bá men
Bồ đạo mặc thầy dầu chẳng bước
Từ bi chưa dễ chất đầy thuyền


Thiên Tượng là ngôi chùa cổ nổi tiếng trên núi Hồng Lĩnh. Bài thơ do ông Nguyễn Huy An, con cháu họ Nguyễn Trường Lưu cung cấp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]