Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2013 10:59

無題

濫階第一玷清班,
守拙區區卅載間。
萬里歸駢憑厚庇,
七旬解組竊餘閒。
凡資幸遂群麋鹿,
雅範彌深景鳳鸞。
頂踵此生全聖澤,
億年僅囑壽南山。

 

Vô đề

Lạm giai đệ nhất điếm Thanh Ban,
Thủ chuyết khu khu táp tải gian.
Vạn lý quy biền, bằng hậu tý.
Thất tuần giải tổ, thiết dư nhàn.
Phàm tư hạnh toại quần my lộc,
Nhã phạm di thâm cách phượng loan.
Đính chủng thử sinh toàn thánh trạch,
Ức niên cận chúc thọ Nam Sơn.

 

Dịch nghĩa

Lạm dự vào bậc hàng đầu, làm nhơ chốn cung thất,
(Thế mà) khư khư giữ sự vụng về trong vòng ba mươi năm trời.
Quay cỗ xe vạn dặm trở về được, là nhờ ơn trên sâu dày,
Bảy mươi tuổi về nghỉ hưu, trộm có chút nhàn thừa.
Bạn bầy với lũ hươu nai, cũng may toại được tư chất bình thường,
Hâm mộ bầy loan phượng, thì càng làm sâu thêm khuôn phép nhã nhặn.
Đời này, cả tấm thân đều nhờ ơn thánh chúa,
Xin chúc bề trên muôn tuổi tựa Nam Sơn.


Đây là bài thơ tác giả làm nhân dịp theo lệ về trí sĩ rồi được khởi phục vào năm Cảnh Hưng thứ 41 (1780). Những bài thơ này được chép trong sách Nguyễn thị gia tàng hiện được con cháu dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu cất giữ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thanh Tùng

Lạm vào hạng nhất ghé thanh ban,
Giữ vụng muôn ngày giữa thế gian.
Trọn vẹn sứ trình, ơn chúa nặng,
Thôi quan dưỡng lão, trộm khi nhàn.
Đứng hàng dân dã, gần nai hoẵng,
Mến bạn thanh tao, giáp phượng loan.
Tất thảy đời này ơn thánh cả,
Thọ trên xin chúc tựa Nam San.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lạm vào bậc nhất thẹn“Thanh Ban”
Vụng giữ bao năm trọn chức quan
Vạn dặm ngựa về ơn quá hậu
Lui quan bảy chục được thanh nhàn
Tài thường may thoả cùng nai-hoẵng
Nhã nhặn phép công trọng phượng-loan
Tất cả đời này ơn thánh chúa
Cầu vua tuổi thọ tựa Nam San.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng đầu lạm dự chốn Thanh Ban,
Vụng giữ bao năm uổng thời gian.
Vạn dặm sứ trình ơn chúa nặng,
Bảy mươi về nghỉ trộm thư nhàn.
Bạn bầy nai hoẵng may lòng toại,
Hâm mộ phượng loan nhã luận bàn.
Thời cuộc đều nhờ ơn thánh chúa,
Chúc vua muôn tuổi tựa Nam San.

11.00
Trả lời