Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Trần Côn (15 bài)
- Nguyễn Huy Oánh (6 bài)
- Hoàng Ngũ Phúc (3 bài)
- Nguyễn Hoàn (11 bài)
- Phan Kính (2 bài)
Tạo ngày 25/09/2008 01:56 bởi Vanachi
Đạt Vũ hầu Nguyễn Gia Ngô (1714-1757) là con trưởng Siêu quận công Nguyễn Gia Châu. Năm 20 tuổi, lấy con gái thứ sáu của chúa Trịnh Cương là Quận chúa Quỳnh Liên Trịnh Thị Ngọc Tuân (thân mẫu Nguyễn Gia Thiều), được phong là Quận mã. Năm 1743 trấn thủ Thái Nguyên, tước hầu. Năm 1748 chúa Trịnh Doanh (anh vợ) vời về triều làm Thiêm sai Ngũ phủ Phủ liêu rồi sung chức Nhật giảng (dạy thế tử học). Ông giảng sách có nhiều nghĩa lý phát minh và đều ngụ ý khuyên can nhà chúa.

Nguyễn Gia Ngô xuất thân quan võ, đặc biệt có tài bắn cung, đương thời gọi là Do Cơ bá.

Ông có tập thơ Quốc Âm (nay đã mất), chỉ còn sót đôi câu chép trong gia phả.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/1995