Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Quế chi hương (2)

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 16:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/04/2011 03:05

桂枝香-遂初行狀

岳降不遲,
正尼山孔水,
演秀種奇。
丁年鯉庭絳帳,
溫枕董帷。
皇天不負讀書人,
帖金泥捷信遄飛。
皇都得意,
甲榜題名,
喜慰雙慈。

念功名、千載斯期時,
遂策駑礪鈍,
畫墁抽絲。
東西南北,
內朝外鎮孜孜。
參謀贊理奏膚公,
又皇華遙擁使麾。
綠野歸來,
松風蘿月,
灞橋尋詩。

 

Quế chi hương - Toại sơ hành trạng

Nhạc giáng bất trì,
Chính Ni sơn Khổng thuỷ,
Diễn tú chủng kỳ.
Đinh niên Lý đình giáng trướng.
Ôn chẩm Đổng duy.
Hoàng thiên bất phụ độc thư nhân,
Thiếp kim nê, tiệp tín suyễn phi.
Hoàng đô đắc ý,
Giáp bảng đề danh,
Hỷ uỷ song tỳ (từ).

Niệm công danh, thiên tải tư kỳ thì,
Toại sách nô lệ độn,
Họa mạn trừu ty.
Đông tây nam bắc,
Nội triều ngoại trấn ty ty (tư tư).
Tham mưu tán lý tấu phu công,
Hựu hoàng hoa diêu ủng sứ huy.
Dã lục quy lai,
Tùng phong la nguyệt,
Bá Kiều tầm thi.

 

Dịch nghĩa

Núi Nhạc giáng thần chẳng muộn, (ý chỉ ta sinh ra gặp thời vậy)
Chính ở nơi núi Ni, dòng Khổng.
Vun trồng nên bậc tú kỳ
Thuở trai tráng trong Lí đình trướng đỏ
Gối họ Ôn, màn ông Đổng.
Trời cao quả chẳng phụ người đọc sách.
Tin thi đỗ tức tốc bay về
Đắc ý ở chốn đế đô
Ghi danh nơi giáp bảng
Đem niềm vui an ủi song thân.

Nghĩ công danh, ngàn năm chính ở lúc này.
Bèn quất ngựa, mài dao,
Vẽ tường, rút sợi.
Khi đông, khi tây, khi nam, khi bắc
Miệt mài quan vụ, lúc ở trong triều, lúc ra ngoài trấn.
Khi làm Tham mưu, Tán lý, lập nhiều công lớn.
Lại làm sứ giả mang cờ tiết đi xa.
Trở về chốn đồng cỏ xanh rờn
Với gió thổi cây thông, trăng soi luống cải
Tứ thơ tìm nơi cầu Bá.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Non kíp giáng thần,
Chốn núi Ni mạch Khổng,
Nảy lạ muôn phần.
Trẻ theo Lý đình trướng đỏ,
Dõi dấu tiền nhân.
Trời cao chẳng phụ kẻ thư sinh,
Truyền ấn son, báo tiệp về gần,
Kinh thành toại chí,
Giáp bảng đề danh,
Rỡ chúc song thân.

Ngẫm công danh, bao thuở có một lần,
Bèn giục ngựa, mài gươm,
Vẽ vách, rút tằm,
Đông tây nam bắc.
Trong triều ngoài trấn chuyên cần,
Tham mưu, Tán lý thảy nên công,
Lại phất phơ cờ tiết sứ thần.
Điền dã lui về,
Gió reo trăng dãi,
Cầu Bá ngâm vần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quang Đức

Non Nhạc giáng thần nào muộn,
Chính dòng Khổng biếc, Ni xanh.
Địa linh chung đúc kẻ tài tình,
Thuở trai tráng dưới Lý đình trướng đỏ,
Gối Ôn màn Đổng cũng đành.

Ông trời chẳng phụ người đọc sách,
Tin mừng cập đệ truyền nhanh.
Hân hoan đắc ý chốn kinh thành,
Nơi giáp bảng khắc ghi tên tuổi,
Niềm vui an ủi đấng thân sinh.

Ngẫm ngàn năm một chốc công danh,
Bèn ruổi ngựa, mài dao cho sắc
Lại vẽ tường rút sợi cho đanh.
Khi trong điện, lúc ngoài thành.
Khắp nam bắc đông tây mài miệt.
Tham mưu, Tán lý, công rõ rệt,
Lại từng cầm cớ tiết sang Minh.

Nay nhởn nha về chốn ruộng rau xanh
Dưới tùng giỡn gió, bên cải vờn trăng.
Tìm thơ tứ vởn vơ cầu Bá
Phút chênh vênh giãi mực tỏ tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tác giả bài từ

Như đã nêu trong tiểu sử của Nguyễn Huy Oánh, kính mong ban biên sửa lại tên tác giả bài này.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời