Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 1 bản dịch, 3 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2007 16:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/04/2011 19:37

歲初耀武-賀聖朝

五龍樓上樹龍旗,
張皇我六師。
甲兵栓束,
象馬突馳,
聚正分奇。

敖敖砲響動江湄,
天聲振四維。
并用雙行,
一張一弛,
文恬武熙。

 

Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều

Ngũ Long lâu thượng thụ long kỳ,
Trương hoàng ngã lục si (sư).
Giáp binh xuyên thúc,
Tượng mã đột trì,
Tụ chính phân kỳ.

Ngao ngao pháo hưởng động giang my,
Thiên thanh chấn tứ duy.
Tịnh dụng song hành,
Nhất trương nhất thỉ,
Văn điềm vũ hi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Ngũ Long lâu vọng dựng cờ rồng,
Rỡ rỡ bày sáu quân.
Giáp binh ngang dọc,
Voi ngựa ruổi rong.
Chính kỳ ngoài trong.

Ầm ầm tiếng pháo động bên sông,
Bốn phương thảy chuyển rung.
Kiêm dụng hai đường,
Một căng một chùng,
Văn trị võ công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên tác giả

Kính mong bác Vanachi đề tên tác giả bài này là Nguyễn Huy Oánh

http://vn.360plus.yahoo.c...amp;prev=312&next=299

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên tác giả

U Cốc có tên tác giả bằng chữ Hán cho xin nhé.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên chữ Hán của tác giả Nguyễn Huy Oánh

Nguyễn Huy Oánh 阮辉莹

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời