Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/12/2009 17:45 bởi hongha83
Nguyễn Hữu Cương (1855-1912) tự Tử Thăng, hiệu Mai Hồ, là một nhà cách mạng Việt Nam hoạt động tích cực chống Pháp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Quê ở làng Động Trung huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Ông là con cả của văn thân yêu nước Nguyễn Mậu Kiến. Trước khi Pháp xâm lược các tỉnh Bắc kỳ lần thứ nhất, ông cùng cha và các em ruột tổ chức khai hoang lấn biển các xã ven biển thuộc huyện Tiền Hải, giúp cho Doanh điền sứ Doãn Khuê. Khi Pháp xâm lược Bắc kỳ lần thứ nhất, ông cùng cha mình và cha con Doãn Khuê tổ chức lãnh đạo kháng chiến tại quê hương. Lúc Pháp xâm lược Bắc kỳ lần thứ hai em trai của ông là Nguyễn Hữu Bản chiến đấu giữ thành Nam Định và đã hy sinh cùng với án sát Hồ Bá Ôn. Khi vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, ông lại đứng lên khởi nghĩa chống Pháp, liên minh chặt chẽ với nghĩa…