Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 18:40

Bệnh trung dạ khởi

Cô đăng lễ lễ chiếu hàn khâm
Hoán khởi kê thanh dục vũ tâm
Phong trước tùng đoan vô ná trọng
Nguyệt khuy song tế bất thăng thâm
Hoa hương bách hợp nan khu biện
Mộng cảnh đa khiên nại tĩnh tầm
Hoàn ức tri giao các thiên viễn
Kỷ hồi liên tháp tả u tâm

 

Dịch nghĩa

Đèn côi nhấp nháy chiếu vào tấm chăn lạnh
Tiếng gà cất lên,, trong lòng rộn rã
Gió thổi hiu hiu trên ngọn thông
Trăng nhòm qua song cửa sâu thăm thẳm
Hương trăm hoa hợp lại khó mà phân biệt
Chiêm bao nhiều nỗi cố gắng hình dung lại
Lại nhớ đến bạn tri giao thảy đều ở phương trời xa
Đã mấy bận nằm chung giường thổ lộ nỗi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Quạnh quẽ đèn khuya chăn lạnh lẽo
Tiếng gà sôi động rộn lòng nhau
Cành thông gió thổi hiu hiu nhẹ
Cửa sổ trăng nhòm thăm thẳm sâu
Hương hợp trăm hoa, khôn tách bạch
Chiêm bao lắm nỗi, gắng truy cầu
Phương trời mong nhớ người tri kỷ
Bao độ tâm tư với bạn bầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèn côi chiếu lạnh vào chăn màn,
Vừa cất tiếng gà lòng rộn ràng.
Tùng ngọn hiu hiu cơn gió thổi,
Qua song thăm thẳm ánh trăng ngàn.
Trăm hoa hương hợp khôn ly biệt,
Nhiều nỗi chiêm bao gắng để cầu.
Xa nhớ phương trời người bạn hữu,
Nỗi lòng mấy độ nói cho nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời