25/03/2023 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung dạ khởi

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 18:40

 

Phiên âm

Cô đăng lễ lễ chiếu hàn khâm
Hoán khởi kê thanh dục vũ tâm
Phong trước tùng đoan vô ná trọng
Nguyệt khuy song tế bất thăng thâm
Hoa hương bách hợp nan khu biện
Mộng cảnh đa khiên nại tĩnh tầm
Hoàn ức tri giao các thiên viễn
Kỷ hồi liên tháp tả u tâm

Dịch nghĩa

Đèn côi nhấp nháy chiếu vào tấm chăn lạnh
Tiếng gà cất lên,, trong lòng rộn rã
Gió thổi hiu hiu trên ngọn thông
Trăng nhòm qua song cửa sâu thăm thẳm
Hương trăm hoa hợp lại khó mà phân biệt
Chiêm bao nhiều nỗi cố gắng hình dung lại
Lại nhớ đến bạn tri giao thảy đều ở phương trời xa
Đã mấy bận nằm chung giường thổ lộ nỗi lòng

Bản dịch của Trần Lê Văn

Quạnh quẽ đèn khuya chăn lạnh lẽo
Tiếng gà sôi động rộn lòng nhau
Cành thông gió thổi hiu hiu nhẹ
Cửa sổ trăng nhòm thăm thẳm sâu
Hương hợp trăm hoa, khôn tách bạch
Chiêm bao lắm nỗi, gắng truy cầu
Phương trời mong nhớ người tri kỷ
Bao độ tâm tư với bạn bầu
Nguồn: Mai Hồ thi thảo, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Bệnh trung dạ khởi