王氏像其一

舌長三尺更何為,
好與權奸備唱隨。
後患正殷擒虎日,
前功安問飲龍期。
一生心跡同夫婿,
千古形骸辱女兒。
底事想來莫須有,
閨中私語更誰知。

 

Vương thị tượng kỳ 1

Thiệt trường tam xích cánh hà vi?
Hảo dữ quyền gian bị xướng tuỳ.
Hậu hoạn chính ân cầm hổ nhật,
Tiền công an vấn ẩm Long kỳ.
Nhất sinh tâm tích đồng phu tế,
Thiên cổ hình hài nhục nữ nhi.
Để sự tưởng lai “mạc tu hữu”,
Khuê trung tư ngữ cánh thuỳ tri?

 

Dịch nghĩa

Lưỡi dài ba tấc để làm chi
Khéo cùng quyền thần gian ác kết nên vợ chồng
Ngày bắt được cọp chính là ngày trừ được cái lo về sau
Hỏi làm chi cái công ước hẹn uống rượu mừng (thắng trận) ở Hoàng Long
Một đời bụng dạ giống như chồng
Nghìn năm hình hài làm nhục cho phụ nữ
Ngẫm lại cái án “không cần tội” (án ba chữ)
Trong phòng khuê thủ thỉ nói riêng, ai biết được


Vương thị: vợ gian thần Tần Cối 秦檜 đời Tống (960-1279). Xem bài Tần Cối tượng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lưỡi dài ba tấc để làm gì
Nên vợ gian thần khéo tỉ tê
Hậu hoạn trừ ngày bắt được cọp
Hoàng Long hẹn buổi tiếc mà chi
Một đời bụng dạ y chồng vợ
Nghìn năm thân xác nhục thê nhi
Ngẫm lại án xưa “ba chữ tội”
Phòng khuê ai biết có rù rì.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưỡi dài ba thước gớm lòng thòng
Cùng kẻ quyền gian kết vợ chồng
Tránh hoạ phải lo mưu bắt hổ
Kể công nào hẹn rượu Hoàng long
Một đời bụng dạ như phu tướng
Nghìn thuở hình hài nhục nữ nhân
Mấy chữ "mạc tu” chừng nghĩ đến
Phải lời thị đã mớm cho không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba tấc lưỡi dài để việc gì,
Cùng quyền khéo kết thần gian phi.
Là ngày bắt cọp trừ sau loạn,
Thắng trận mừng công hỏi để chi.
Bụng vợ một đời chồng giống vợ,
Nghìn năm để tiếng nhục nữ nhi.
Ngẫm xem cái án “không cần tội,”
Chồng vợ phòng khuê thủ thỉ gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời