Đề Quân Sơn

Kinh sơn hà ái ái Quân sơn
Sơn tại man mang hạo điểu gian
Thập nhị phong phù nga mấn kháo
Tam thiên trúc đốt ngọc lang can
Dục hồ thuỳ thuý tiềm long động
Túng cước lăng đào lão bạng hàn
Biển phiếm chi bì tần vãng phán
Ký hồi huế bộc bả bôi khan

 

Dịch nghĩa

Đất Kinh nhiều núi, cớ sao lại yêu riêng núi Quân Sơn
Núi ở giữa chốn sông nước cuồn cuộn mênh mông tít tắp
Mười hai ngọn nổi lên như búi tóc của mỹ nữ
Ba ngàn cây trúc non đỏ óng như màu ngọc lang can
Con rồng nấp khẽ động dưới rặng xanh bên hồ tắm
Tung chân vọt lên mặt sóng, khiến cho ông già giật mình lạnh run
Con chim cắt thân hình mỏng dính nhiều lần chao qua chao lại
Đã bao lần ta gọi người hầu rót rượu đứng ngắm chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đất Kinh lắm núi, nhất Quân Sơn
Tít tắp mênh mông cuộn sóng vờn
Một tá non xanh đầu mỹ nữ
Ba ngàn trúc đỏ ngọc lang can
Bên hồ cây động, rồng sà tắm
Mặt nước sóng tung, lão lạnh run
Chim cắt ngó nghiêng chao cánh lượn
Ngước xem, gọi rót rượu bao lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đất Kinh nhiều núi, thích Quân Sơn
Núi giữa dòng sông, sóng nước vờn
Giống tóc mỹ nhân, xanh tá ngọn
Như cành trúc đỏ, óng ngàn cơn
Cựa mình, rồng nấp, tung chân, vọt
Giật thót, ông già, ớn lạnh, chờn
Chim cắt mảnh mai chao lại liệng
Bao lần gọi rượu, cảnh nào hơn.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Kinh nhiều núi, thích Quân Sơn,
Giữa chốn mênh mông cuộn sóng vờn.
Núi nổi mười hai đầu mỹ nữ,
Ba ngàn trúc đỏ ngọc lang can.
Bên hồ khẽ động rồng nằm tắm,
Vọt sóng tung chân già lạnh than!
Chim cắt nhiều lần chao cánh lượn,
Bao lần rót rượu cảnh nào hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời