南關道中

玉書捧下五雲端,
萬里單車渡漢關。
一路偕來愯白髮,
二旬斫見但青山。
君恩似海毫無報,
春雨如膏骨自寒。
王道蕩平休問訊,
明江北上是長安。

 

Nam Quan đạo trung

Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan,
Vạn lý đan xa độ Hán quan.
Nhất lộ giai lai duy bạch phát,
Nhị tuần sở kiến đãn thanh san.
Quân ân tự hải hào vô báo,
Xuân vũ như cao cốt tự hàn.
Vương đạo đãng bình hưu vấn tấn,
Minh Giang bắc thướng thị Trường An.

 

Dịch nghĩa

Chiếu của nhà vua từ tầng mây năm sắc ban xuống
Trên đường muôn dặm, chiếc xe lẻ loi vượt Hán quan.
Suốt dọc đường cùng ta chỉ có mái tóc bạc
Cả hai mươi ngày chỉ thấy một màu núi xanh
Ơn vua như biển chưa mảy may báo đáp
Mưa xuân như mỡ lạnh buốt xương
Ðường cái quan rộng rãi bằng phẳng, thôi hỏi thăm chi nữa
Theo dòng Minh Giang lên hướng bắc, ấy là Trường An


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tầng mây năm sắc chiếu vua ban
Muôn dặm xe đơn vượt Hán quan
Một mạch đường dài trơ tóc bạc
Hai mươi ngày mỏi rặt non xanh
Mưa xuân như mỡ, xương thêm buốt
Ơn nước bằng trời, nợ nặng mang
Rộng phẳng đường vua thôi thắc mắc
Minh Giang lên bắc ấy Trường An

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mây năm sắc, chiếu chỉ vua ban,
Muôn dặm rong xe qua Hán Quan.
Một chuỗi đường dài đầu tóc bạc,
Hai tuần mắt thấy núi xanh ngàn.
Biển trời ân chúa chưa đền đáp,
Lầy lội mưa xuân đã buốt hàn!
Đường cái thênh thang thôi dọ hỏi,
Minh Giang lên bắc thẳng Trường An!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Cao nâng thư ngọc, đội mây lành,
Muôn dặm đơn xa, vượt cửa thành.
Một chuyến theo người duy tóc trắng,
Hai tuần qua mắt, những non xanh...
Biển sâu, ơn chúa đền chưa mấy,
Mỡ nhoáng mũuwuana lạnh thấu mình!
Bằng phẳng đường Trời chi hỏi nữa?
Ngược dòng Minh Thuỷ, ấy Yên Kinh.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc hoa rực rỡ chiếu vua ban
Muôn dặm một xe vượt Hán quan
Bầu bạn đường xa chòm tóc trắng
Mắt nhìn nửa tháng dãy non xanh
Mưa xuân lạnh lẽo xương thêm rét
Ơn chúa sâu dày dạ chửa đành
Bằng phẳng đường quan đâu dọ lối
Minh Giang lên bắc đến kinh thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Từ mây ngũ sắc chiếu vừa ban
Vạn dặm xe qua Hán ải quan
Một mạch đường thông duy bạc tóc
Hai tuần đi thấy chỉ xanh ngàn
Ơn vua như biển nào đền đáp
Xuân rắc mưa lầy xương buốt hàn
Đường đế phong quang đâu phải hỏi
Minh Giang ngả bắc hướng Tràng An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tầng mây năm sắc chiếu vua ban
Muôn dặm đường xa vượt ải quan.
Suốt dọc đường cùng đầu tóc bạc,
Hai mươi ngày thấy biếc xanh ngàn.
Ơn vua chưa báo như trời biển,
Buốt thấu tâm can lạnh xuân tràn.
Đường thẳng cái quan không phải hỏi,
Minh Giang hướng Bắc đến Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời