Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: ly biệt (51) bạn cũ (25) thơ đi sứ (673)

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 00:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 05:36

留別舊契黃

卅年故友重逄日,
萬里前途一蹴初。
道路日來情未竟,
雲山別後意何如。
悵然分手重關外,
佬矣全身百戰餘。
他日南歸相會訪,
六頭江上有樵漁。

 

Lưu biệt cựu khế Hoàng

Táp niên cố hữu trùng phùng nhật,
Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ.
Đạo lộ nhật lai tình vị cánh,
Vân sơn biệt hậu ý hà như.
Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại,
Lão hỷ toàn thân bách chiến dư.
Tha nhật Nam qui tương hội phỏng,
Lục Đầu giang thượng hữu tiều ngư.

 

Dịch nghĩa

Ngày gặp lại người bạn cũ của ba mươi năm trước.
Cũng là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm.
Chưa kể hết những nỗi dọc đường những ngày gần đây.
Sau khi chia tay nhau ở chốn núi mây, ý bạn ra sao ?
Hai ta chia tay nhau ngoài cửa quan, lòng buồn khôn xiết.
Anh trải qua trăm trận đánh, thân thể vẹn toàn, nhưng nay đã già rồi.
Sau này trở về nước, gặp lại anh, hỏi thăm nhau.
Chắc bây giờ trên sông Lục Đầu, anh đã là một bác tiều phu, hay người đánh cá, cũng chưa biết chừng!


Cựu khế Hoàng: người bạn cũ họ Hoàng, không rõ tên. Theo bài thơ thì ông này chắc quê ở tỉnh Hải Hưng, bấy giờ làm quan ở Lạng Sơn và chắc có lẽ là ông quan võ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ba mươi năm cũ gặp đây,
Lên đường vạn dặm cũng ngày tôi đi.
Tình thâm ơi, biết nói gì,
Núi mây ly biệt ý thì ra sao ?
Muôn trùng quan ải tay chào,
Mừng người bách chiến không sao tuổi già.
Về Nam mai mốt lân la,
Lục Đầu bến nước hỏi tra ngư tiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ba mươi năm được gặp bây chừ,
Muôm dặm đường xa lại giả từ.
Tình huống gần đây chưa kể hết,
Núi mây lúc biệt nghĩ gì ư?
Tay chia buồn bã bấy quan ải,
Thân vẹn đến già trăm trận dư!
Ngày trở về Nam tìm gặp lại,
Lục Đầu sông nước có tiều ngư!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba chục năm trời gặp bạn xưa
Hành trình muôn dặm bước chân đưa
Đường đi sớm tối tình khôn cạn
Mây núi chia phôi dạ khó vừa
Trăm trận thân còn mừng sức cả
Trùng quan ly biệt não gan chưa
Mai sau về nước mình thăm hỏi
Bạn với tiều ngư bến Lục xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm gặp bạn ngày xưa,
Muôn dặm đường xa bạn tiễn đưa.
Gian khó hành trình nào kẻ kể,
Núi mây chia biệt nói gì ư?
Hai ta quan ải buồn khôn xiết.
Mừng bạn thân còn trăm trận dư,
Về nước sau này tìm lại bạn.
Lục Đầu sông có bác tiều ngư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời