Quá Hán Dương đề Hán Khẩu phố

Đại Biệt sơn đầu Hán Thuỷ loan
Nhất điều thanh phố hám thanh than
Gia đôi bảo bối manh phi thuý
Nhân điệu ca cầm hộ tập lan
Lâu chiếu xuân phong hoa tiễn ngữ
Đình thông tiên táo tửu tần can
Phú thương cầu cát tri hà hứa
Thuỳ mẫn nông phu thích cốt hàn

 

Dịch nghĩa

Eo sông Hán Thuỷ ở đầu núi Đại Biệt
Một dãy phố thanh vắng nhìn xuống bãi sông lạnh lẽo
Trên gò cao đầu hồi nhà ai có con manh sơn xanh như đang bay vút
Tiếng đàn ca văng vẳng trong các hộ dân cư ở sát nhau
Lầu đón gió xuân, những bông hoa dường như rất ít nói
Đình thông táo tiên, nơi đó ta đã cạn chén mấy lần
Người nhà buôn giàu có mặc áo da cừu không biết thế nào
Có ai thương đến người nông dân rét buốt thấu xương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vòng vèo Hán Thuỷ sông sâu
Nối cùng Đại Biệt ngay đầu núi cao
Bãi sông lạnh, phố vắng teo
Con manh xanh vút gò cao đầu nhà
Nhà dân vang tiếng đàn ca
Gió xuân lầu đón, rặng hoa im lìm
Mấy lần cạn chén táo tiên
Nhà giàu ăn trốc ngồi trên ngất trời
Nông dân cũng một kiếp người
Nghèo nàn đói rách nào ai thương cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Eo sông Hán núi Biệt bên đầu,
Nhìn xuống bãi sông dãy phố lầu.
Đầu mái manh xanh bay ngút mắt,
Tiếng đàn văng vẳng dân gần nhau.
Gió xuân lầu đón hoa im lặng,
Tiên táo đình thông chén mấy lần.
Mặc áo da cừu nhà khá giả,
Nông dân thương đến rét nhiều phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời