廣濟記勝

江南湖北地相鄰,
日日繁華不記春。
玉笛樓頭天上曲,
垂楊門外畫中人。
漆盆浴店傾肥皁,
玉手胡姬膾細鱗。
欲典鷫鷞謀一醉,
奈何頭已白如銀。

 

Quảng Tế ký thắng

Giang Nam, Hồ Bắc địa tương lân,
Nhật nhật phồn hoa bất ký xuân.
Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc,
Thuỳ dương môn ngoại hoạ trung nhân.
Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo,
Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân.
Dục điển túc sương mưu nhất tuý,
Nại hà đầu dĩ bạch như ngân.


Quảng Tế: tên một huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Giang Nam Hà Bắc đất giáp ranh
Ngày ngày nhộn nhịp áng xuân xanh
Sáo ngọc lầu cao nhạc trời ắc
Cổng ngoài liễu rủ đẹp như tranh
Ngào ngạt hương thơm bồn sơn tắm
Gái Hồ tay khéo soạn gỏi ngon
Áo cừu muốn bán mua say ngất
Chỉ hiềm đầu tóc đã bạc phơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giang Nam, Hồ Bắc cạnh bên
Phồn hoa ngày một, mảng quên xuân thời
Trên lầu sáo ngọc điệu trời
Cửa ngoài dương liễu dáng người trong tranh
Bồn mun sủi bọt tẩy trang
Gỏi mè băm nhuyễn, tay nàng ngọc thương
Muốn say, bán áo túc sương
Thương thay tóc bạc như sương mất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam, Hà Bắc giáp liền nhau
Trọn bốn mùa xuân rỡ sắc màu
Sáo thổi lầu cao trời hoạ nhạc
Liễu buông trước cửa nét tranh tươi
Chậu sơn nhà tắm hương thơm phức
Tay ngọc cô em gỏi tuyệt vời
Muốn bán áo cừu say một trận
Buồn thay mái tóc ngã màu vôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam Hồ Bắc đất cùng ranh
Nhộn nhịp ngày ngày chẳng thích xuân.
Sáo ngọc lầu cao nhạc réo rắc,
Dáng người liễu rủ đẹp trong tranh.
Bồn sơn nhà tắm hương ngào ngạt,
Tay khéo gái Hồ ngon gỏi thanh.
Muốn bán áo cừu mua say ngất,
Chỉ hiềm đầu tóc bạc phơ nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời