Danh khư tháp đấm chuông vàng,
Muôn hình khói toả, hỗn mang những ngày.
Cung đền chìm nổi sắc cây,
Thấp cao nước ráng, xa thay biển trời.
Rèm hoa bình bạc tiêu vơi,
Lầu trang non ánh gọi vời gà gô.
Ai người nằm khểnh không lo,
Đừng quên chùa gọi, mê đồ tỉnh ra.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.